Obzvláště náročnými pracemi na preciznost a zručnost jsou práce klempířské. Hlavní funkcí klempířských prvků je chránit stavby proti srážkové vodě.

Stavebně-klempířské práce jsou nedílnou součástí každé střechy. Slouží pro odvod dešťové vody a  jako ochrana proti zatékání.

Klempířské práce provádíme z veškerých typů materiálů dostupných na trhu, abychom vyhověli i těm nejnáročnějším přáním našich zákazníků. Při realizaci každé střechy spolupracují naši klempíři a pokrývači co nejefektivněji.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Provádíme tyto klempířské práce a služby:

Klempířské prvky a plechové krytiny používáme nejčastěji z těchto materiálů a firemních značek:

Pozinkovaný plech – jedná se o standardní materiál.Hodí se na rekonstrukce a běžné rodinné domy. Pozinkování je klasická povrchová úprava.
Titanzinkový plech – jde o šedý plech vysoké kvality, který je bezúdržbový.
Měděný plech – jedná se o plech nejvyšší kvality, ale i ceny, hodí se pro vyšší standard.
Hliníkové plechy - jsou plechy přírodní a barvené

Výroba atypických oplechování, opravy všeho druhu

Klempířskými prvky rozumíme žlaby, svody, úžlabí, lemování komínů, zdí a nadezdívek, parapety vikýřů apod. Výměny těchto prvků znamenají mnohdy částečné rozebrání střechy proto je vhodné, aby životnost klempířských prvků korespondovala s životností střešní krytiny.

Názvosloví:

Žlaby - slouží k odvodu vody z roviny střechy u okapu, rozeznáváme žlaby podokapní, nástřešní, mezistřešní, zaatikové, lůžkové. Tvary žlabů jsou půlkulaté a hranaté. Půlkruhový podokapní žlab se osazuje tak aby do něj voda stékala i při malých srážkách. Přívalové deště nebo sníh při tání nejsou žlabem zachytávány, docházelo by k jeho poškození.

Háky - slouží k upevnění žlabů ke střeše.

Svody odvádějí vodu v místě kotlíků svisle k zemi, kde vytéká pomocí výtokových kolen, nebo jsou svody napojeny do kanalizace. Svody jsou do fasády upevněny pomocí objímek (zděří).

Okapnice (okapní plech) - oplechování hrany okapu

Úžlabí - vzniká v průniku dvou střešních rovin a odvádí vodu, která do něj z těchto rovin stéká.

Lem zdi - oplechování spoje roviny střechy se zdivem – např. u vikýře, nadezdívky, požární zdi apod.

Závětrná lišta (lem štítu) – používají se u střech, které nejsou ukončeny nadezdívkou nebo krajovou taškou

Lemování komínů – jedná se o spodní oplechování komínu